abyda

×abydà (brus. aбiдa) sf. (2) 1. DP533 skriauda, nuoskauda, įžeidimas; Savo abydas, arba krivdas, neprieteliams dovenoti S.Dauk. Abydą darau kam SD118. 2. Slm gėda.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atakė — ãtakė sf. (1); B, R, MT147, MŽ215 žr. atakia: Tatai yra visos ãtakės už aną teip didę abydą DP160. Atakes darau SD1132 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmona — sf. žr. 1 atmonas: Daug didesnė buvo atmona, nekaip abyda S.Dauk. Mažiejai dabar ãtmonas daro didiesims Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • egipčionis — ×egipčionis, ė (l. egipcjanin) smob. žr. egiptietis 1: Ir atkeršijo abydą ..., užmušęs egipčionį BtApD7,24 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karys — karỹs sm. (4) karo, kariuomenės žmogus, kovotojas; karžygys: Vienos mes armijos kariai, ir mūs kova bendra K.Kors. Lietuvos neprietelius su visais kariais galą gavo S.Dauk. Karių kapai J. Iš visų šalelių kariaĩ joja JD1173. Birbė kulkos kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koks — koks, ià pron. (3), koks, ia (1), kõks, ià (4) K; R, koksaĩ K; SD73, R 1. inter. tiesioginiuose ir netiesioginiuose klausimuose: Kõks oras? K. Kokiam̃ krašte jis gyvena? Rs. Su kokiu arkliu atvažiavo? Klvr. Kokiẽ gi (kas gi) čianai eina? Ėr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukęsti — nukę̃sti, nukeñčia, nùkentė 1. tr., intr. patirti vargą, skausmą, nuostolį, vargti, nukentėti: Turėjo daug vargo nukęsti V.Kudir. Oi kad namie tik liktai, tai vargelio nukęstai! TŽI180. Ir šalčio reikia nukęst! Lp. | Jei liaudis kentės, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakelti — pakelti, pàkelia, pakėlė tr. I. pajėgti ką paimti aukštyn, išlaikyti, iškęsti; iškelti aukštyn, padėti ką aukščiau, arčiau, į šalį; pašalinti. 1. pajėgti ką sunkaus paimti aukštyn: Imkiatav vienu įtempimu, vienu įstingu, ir pakelsitav akmenį J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridienininkas — pridieniniñkas ( inỹkas), ė smob. (2) K žr. priedienininkas: Nei vienas pridienininkas ant dienos pusę auksino negavo LC1881,17. Aš koravosu tuos, kurie abydą ir neteisybę daro pridienininkams CII574–575. Kitas nei vienas nuog švento netur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sunkinti — 1 suñkinti ( yti), ina, ino tr. K, Š, Rtr, KŽ, sunkìnti, ìna, ìno; SD30,42, H161, R, R322, MŽ431, Sut, I, N, M, LL15, L, Ser 1. DŽ, NdŽ daryti sunkų, sunkesnį, didinti svorį: Kerėpla spėriai batus nuspyrė, sermėgą numetė, kad jo nesunkintų,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surinkti — suriñkti, sùrenka, o; Q145,655, SD443, R, K, M, LL319 1. tr. DŽ, Dkš vieną po kito imant, sudėti į vieną vietą: Pernai aštuonis literius surinkau par dieną Vkš. Puodelį surinkaũ [uogų], i namo Klt. Kad tu išbėrei, tai tu ir suriñk Sb. Uogų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.